Általános szerződési feltételek

Szeretettel köszöntjük honlapunkon! Köszönjük, hogy felkereste oldalunkat és vásárlásával megtisztel bennünket!

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák LocalTech Kft. 5121 Jászjákóhalma, Ságvári Endre u. 16/A, adószám: 26690319-2-16, mint szolgáltató által üzemeltetett, VitalityMax webáruház” (a továbbiakban: Szolgáltató vagy VitalityMax) használatára vonatkozó feltételeket, a VitalityMax webáruház szolgáltatásait igénybe vevő fogyasztó (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit.

Jelen ÁSZF a LocalTech Kft. valamennyi, a www.vitalitymax.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényes. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Tisztelettel kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, amelyben részletesen informáljuk Webáruházunk látogatóit jogaik gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, valamint az általunk követett, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elveiről és gyakorlatáról. Ugyanakkor, jelen tájékoztató célja annak biztosítása, hogy a Szolgáltató megfeleljen a vásárlók tájékoztatásával kapcsolatos hatályos jogszabályoknak. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

Az ÁSZF elérhető az alábbi linkről: https://vitalitymax.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
Ha szeretné a dokumentumot kinyomtatni, használja a böngészője nyomtatás funkcióját.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: LocalTech Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye és postacíme): 5121 Jászjákóhalma, Ságvári Endre u. 16/A.
Adószám: adószám: 26690319-2-16

A szerződés nyelve: magyar

A szolgáltató elérhetősége:

Honlap: www.vitalitymax.hu
E-mail: info@vitalitymax.hu
Telefonszáma: +36 70 300 8979
Postacíme: 5121 Jászjákóhalma, Ságvári Endre u. 16/A.

A tárhely-szolgáltató neve, székhelye:

Név: MAXER Hosting Kft..
Székhely: 9021 Győr, Arany János u. 31.
Email: info@maxer.hu

 1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF alkalmazásában fogyasztónak az a 18. életévét betöltött természetes személy minősül, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

1.3. Jelen ÁSZF 2021.06.01. napján lép hatályba és visszavonásáig, illetőleg következő módosításáig érvényes.

1.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan, bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az ÁSZF-en, illetve a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül akár úgy is, hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Szolgáltató a https://vitalitymax.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ oldalon közzéteszi. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Szolgáltató a hatálybalépést megelőző 30 (harminc) nappal a www.vitalitymax.hu oldalon tájékoztatást tesz közzé az ÁSZF módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, valamint a módosított ÁSZF elérhetőségét. A Vásárló a módosított ÁSZF-et a módosítás hatálybalépését követő megrendelés során fogadja el.

1.5. A Webáruházban történő vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

1.6. A szerződéskötés nyelve a magyar.

1.7. A Szolgáltató a Webáruház útján viszonteladó részére, továbbértékesítés céljából történő értékesítést nem végez. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a megrendelés visszaigazolását és az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat elfogadását azzal a Vásárlóval szemben, akinek – az általa leadott megrendelések adatai alapján – viszonteladói minősége valószínűsíthető.

 1. Regisztráció és megrendelés

2.1. A Vásárló a Webáruházban vendégként (vásárlói fiók nélkül) és regisztrált vásárlóként is vásárolhat.

2.2. A Vásárló a vásárlás során személyes ügyfélfiókot (Saját Fiók) hozhat létre. A vásárlás során a Vásárló egy tetszőleges felhasználónevet ad meg, majd a rendszerünk véletlenszerűen jelszót generál, melyet a Vásárló a saját fiókjában bármikor megváltoztathat. A fiókba lépéshez szükséges adatokat a rendszer emailben küldi ki a Vásárló részére az első vásárlást, vagy a regisztrációt  követően.

2.3. A Vásárló a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.4. A Vásárló a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.5. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.7. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a rendelés fizetési kötelezettséggel jár.

 1. Megvásárolható termékek köre

3.1. A Webáruházunk kínálata között az élelmiszerek, gyógynövények mellett speciális táplálkozási igényeknek megfelelő termékek, és táplálékkiegészítők szerepelnek.

3.2. Az egyes termékek neve alatt feltüntetésre kerül a termék eladási ára, és kiszerelése. A termékre vonatkozó további, részletes információk – így a termék részletes leírása, a termékjellemzők, a termékkel kapcsolatos figyelmeztetések, a termék összetevői, a termék használatával kapcsolatos információk, a termék gyártójának adatai – a termékhez tartozó adatlapon érhetők el. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3. Felhívjuk Vásárlóink szíves figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a Webáruházban szereplő termék(ek) a feltüntetett információk ellenére raktári készletünkben már nem, vagy nem a feltüntetett mennyiségben áll(nak) rendelkezésünkre.

3.4. A Webáruházban feltüntetett termékinformációk tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban megjelenített termékinformációk pontosak legyenek, azonban a termékek, kifejezetten az élelmiszertermékek, folyamatosan változhatnak, így az összetevők, a tápanyagértékek, a dietetikai és allergén összetevők is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak.

3.5. Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért, amely azonban a Vásárló jogait semmilyen módon nem csorbítja.

3.6. A Webáruházban szereplő termékekre vonatkozóan megjelenített eladási árak magyar forintban értendők és tartalmazzák a vonatkozó jogszabályokban előírt adókat, Általános forgalmi adót (ÁFÁ-t). A Szolgáltató magyar forinton kívül más fizetőeszközt (pl. eurot) nem fogad el. A Webáruházban feltüntetett árak különbözhetnek az azonos időpontban a Szolgáltató valamely üzletében feltüntetett áraktól. A Webáruházban történő vásárlás során adott termék(ek) árát illetően a megrendelés időpontjában a Webáruházban feltüntetett árat kell irányadónak tekinteni. A weboldalunkon feltüntetett árak kizárólag a weboldalunkon keresztül leadott megrendelésekre vonatkoznak!

3.7. A Webáruházból történő megrendelésnek alsó értékhatára (megrendelési minimum) kizárólag az ingyenesen történő házhoz szállítás esetében van, melynek részletei www.vitalitymax.hu honlapon, a Szállítási feltételek menüpont alatt megtalálhatók.

3.8. A Vásárló által megrendelt termék(ek) megadott címre történő kiszállításért a Szolgáltató szállítási költséget számít fel, amelyet a Webáruházban feltüntetett eladási árak nem tartalmaznak. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, az 5.12. pont alatt.

3.9. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató a vitalitymax.hu honlapon tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról.

 1. Rendelés menete

4.1. A Webáruházból történő megrendelésre minden nap 0-24 óra között van lehetőség a honlapcím oldalon keresztül.

4.2. A Webáruház elérhető közvetlenül a vitalitymax.hu oldalon. A megvásárolható termékek a vitalitymax.hu oldalon termékkategóriák szerint tematikusan rendszerezve jelennek meg. Adott termékkategóriára kattintva jeleníthetők meg a kategóriához tartozó találatok. Az adott termékre vonatkozó információkról a 3.2. pontban foglaltak szerint tájékozódhat.

4.3. A vásárlás nem regisztrációhoz kötött,  lehetséges vendégként is. A regisztrált Vásárló e-mail címe és jelszava megadásával jelentkezhet be ügyfélfiókjába.

4.4. A Vásárló az általa kiválasztott terméket a „Kosárba” feliratra kattintással tudja a virtuális kosarába helyezni, amely nem jelenti a termék lefoglalását. A kosár tartalmát a termék hozzáadását követően 30 napig tároljuk, amennyiben a Vásárló nem folytatja a vásárlást. Ha a Vásárló további termékeket kíván a virtuális kosarához hozzáadni, úgy az oldalon maradva folytathatja vásárlását. Ha úgy dönt, hogy befejezi a tájékozódást, a képernyő jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra, majd a „Kosár” gombra kattintva elkezdheti a megrendelés folyamatát. Ekkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termékfotója, megjelölése, darabszám, darab/bruttó vételár, fizetendő bruttó vételár). A kosár oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést. A termék mennyiségét növelheti, csökkentheti a termék mellett található „Mennyiség” alatti cellára kattintva. Az „X” ikonra kattintva tételt tud törölni a kosárból. A Kosár tartalmának módosítása után a „Kosár frissítése” gombot szükséges használni. A ,,Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva folytatni tudja a vásárlást.

4.5. A Vásárló a megrendelés véglegesítését, a kosár ellenőrzését követően a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva kezdheti meg. Ezen a felületen – ha vásárlás előtt nem tette meg, akkor – regisztrált vásárlóként bejelentkezhet fiókjába, ellenőrizheti, illetve – szükség esetén – módosíthatja személyes és szállítási adatait, valamint számlázási címét. Ha még nem regisztrált vásárló, úgy meg kell adnia a vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási és szállítási adatait és a fizetési módot, valamint az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadására vonatkozó jelölőnégyzetek bepipálásával folytathatja a fizetést.

4.6. A Webáruházban megrendelt termék(ek) kifizetése a Vásárló választása szerint történhet bankkártyás előre fizetéssel (SimplePay Otp Mobil Kft.) keresztül történhet utánvéttel a kiszállítást teljesítő futárnak bankkártyával vagy készpénzben, valamint Csomagpontra történő kiszállítás (ld. 5. pont) esetén utánvéttel. A simplepay szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános felhasználási feltételek: simplepay-szolgaltatas-otp-mobil.pdf

Bankkártyás fizetés esetén

Tudomásul veszem, hogy a(z) LocalTech Kft. 5121 Jászjákóhalma, Ságvári Endre utca 16/A. adatkezelő által a(z) https://www.vitalitymax.hu/ webcíme felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

4.7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, a Vásárlótól bankkártyás-, vagy előre fizetést kérjen.

A Vásárló bankkártyás fizetés esetén tudomásul veszi, hogy LocalTech Kft. (székhely: 5121 Jászjákóhalma, Ságvári Endre utca 16/A.) adatkezelő által a vitalitymax.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az Magyar Hosting Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

A Vásárló:

 • Vezetékneve
 • Keresztneve
 • E-mail címe
 • Az IP cím, amelyről a Vásárló a rendelését leadta
 • Számlázási adatai (Vezeték-Keresztnév/Cégnév, cím, E-mail cím, telefonszám)
 • Szállítási adatok (Vezeték-Keresztnév/Cégnév, cím, E-mail cím, telefonszám)

A Vásárló továbbiakban elfogadja a rá vonatkozó következő adattovábbítási nyilatkozatot:

„Elfogadom, hogy LocalTech Kft. (székhelye: 5121 Jászjákóhalma, Ságvári Endre utca 16/A.) által a vitalitymax.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártya adatok. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.”

4.8. A Webáruházban megrendelt termék(ek) Vásárlóhoz történő kiszállítását a Szolgáltató a 5. pontban foglaltak szerint teljesíti. A Vásárló a szállítást kérheti a számlázási címére vagy megadhat a számlázási címtől eltérő szállítási címet. Ha a Vásárló eltérő számlázási címet nem ad meg, úgy a megrendelő nevére és címére állítunk ki számlát.

4.9. A Szolgáltató aktuális kínálatát és különleges akcióit tartalmazó, ingyenes, elektronikus úton küldött hírlevelére bármikor lehetősége van feliratkozni a weboldalon található „Kérem a hírlevelet!” gombra kattintva, e-mail címét megadva. ,,Leiratkozás” gombra kattintva bármikor le is iratkozhat.

4.10. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés véglegesítése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a Vásárló ajánlatát elfogadta (ld. 4.12. pont).

4.11. A Vásárló által leadott megrendelések Szolgáltatóhoz történő megérkezését a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Vásárlónak, hogy a Vásárló által elküldött megrendelést megkapta, valamint tájékoztatja a Vásárlót, hogy a leadott rendelést milyen tartalommal tudja teljesíteni. A Szolgáltató által küldött visszaigazoló email Vásárlóhoz történő megérkezésével a szerződés – a 4.14. pontban foglalt esetet kivéve – létrejön, és a megrendelt termék(ek) kiszállításra kerül(nek). A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül és a Vásárló részéről fizetési kötelezettséget von maga után. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a megrendelése elküldésétől -számított legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül a megrendelés Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről nem kap visszaigazolást. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége, vagy egyéb, a Szolgáltatótól független ok, vagy körülmény miatt a Vásárló nem tud üzenetet fogadni, illetve a Szolgáltató nem tud üzenetet küldeni.

4.12. A 3.3 pontban foglaltakra tekintettel, előfordulhat, hogy a Szolgáltató valamilyen okból a Vásárló megrendelését részben vagy egészben nem tudja teljesíteni, és a Vásárló megrendelésétől eltérő tartalmú visszaigazoló email-t küld (azaz csak a visszaigazolt tartalommal kész a megrendelést teljesíteni). Ekkor a Vásárlót telefonon megkeresheti a Szolgáltató által fenntartott Ügyfélszolgálatot. Ebben az esetben a Vásárló az alábbi lehetőségek közül választhat: a módosított megrendelés teljesítését elutasíthatja, (ebben az esetben a szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között létre sem jön), vagy a megrendelést fenntarthatja a Szolgáltató által módosított tartalommal. Jelen pontba foglalt esetekben a Szolgáltató és a Vásárló között szerződés a Vásárlónak a módosított megrendelés fenntartására vonatkozó nyilatkozatával jön létre, amely szintén elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül és a Vásárló részéről fizetési kötelezettséget von maga után.

4.13. Ha a Vásárló terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a Szolgáltató a kosár tartalmáról e-mailben külön emlékeztetőt küldhet.

4.14. A Vásárló az adatbeviteli hibákat – kifejezetten személyes adatok, számlázási és szállítási címet – a megrendelés során a fizetés megtörténte előtt bármikor javítani tudja.

4.15. A megrendelés adatait a Szolgáltató tárolja. Ha a Vásárló megrendelését nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a megrendelés visszaigazolásáról szóló automatikus email-t.

4.16. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek (hibás árnak) minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. §) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.17. A 4.16 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Szolgáltató kijelenti, hogy hibás áron nem kíván terméket értékesíteni. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. Szállítás

5.1. A Webáruházban megrendelt termékek kiszállítását a  GLS (a továbbiakban: Szállító) végzi.

5.2. A megrendelt termékek Szállítónak való átadása a Vásárló Megrendelésének Szolgáltató által elfogadásától, vagy a Szolgáltató általi módosított tartalmú visszaigazolás esetén, a módosított Megrendelés Vásárló általi fenntartásától (Megrendelés felek általi véglegesítése) számított 1-3 munkanapon belül történik. A szállítás határideje a megrendelés felek általi véglegesítésétől számított legfeljebb 14 munkanap.

5.3. Amennyiben a Vásárló szállítási módként Csomagpontra történő kiszállítást jelöl meg, a Vásárló a megrendeléshez szükséges adatok kitöltésekor választhatja ki a számára legmegfelelőbb Csomagpont helyszínt. Egyébként a Csomagpontok listáját és elérhetőségeit a GLS mindenkor aktuálisan közzéteszi honlapján (www.gls.hu).

5.4. Csomagpontra történő kiszállítás választása esetén a GLS a megrendelt termék(ek)et a Vásárló által megjelölt Csomagponthoz szállítja, s a Vásárlónak ott van lehetősége átvennie megrendelését.

5.5. A megrendelés átvételére a Vásárlónak a Csomagpontba szállítás napjától számított 3 munkanapon belül van lehetősége.

5.6. Csomagküldeményének státuszát a csomagszám megadásával a https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes oldalon a csomagszám megadását követően tudja nyomon követni.

5.7. A Szállító a Vásárló által a csomagcímkén jelzett címre általában 2-3 munkanap alatt juttatja el a Küldeményt. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a szállítási határidő nem garantált, figyelemmel a 3.3. pontban foglaltakra (pl. készlethiány).

5.8. Amennyiben a kiszállítás azért sikertelen, mert a címzett nem tudta átvenni a csomagot, a szállító a kiszállítást, és a csomag átadását ismételten megkísérli.

5.9. Nem számít bele a kiszállítási késedelem időtartama a szállítási időtartamba, ha a csomag kézbesítése a címzettnek felróható ok miatt (ideértve többek között, ha: a címzett megtagadja a csomag átvételét, a csomag kézbesíthetetlen, a címzett nem azonosítható, illetve nem lelhető fel, vagy a címzett nem egyenlíti ki az értékutánvétes csomag díját) vagy a címzett kérésére nem történik meg a megadott időpontban.

5.10. Amennyiben a címzett az átvételt indoklás nélkül megtagadja, vagy az utánvétes csomag díját nem egyenlíti ki, úgy a 6. pontban foglalt elállásra vonatkozó szabályok irányadók, a Szállító a kiszállítás helyszínén rögzíti a sikertelen kézbesítést a Szállító rendszerében.

5.11. Ha a Vásárló azért tagadja meg az átvételt mert az átvételkor észleli, hogy a csomagolás sérült vagy hibás, úgy a 6. pontban foglalt elállásra vonatkozó szabályok irányadók azzal, hogy az átvétel megtagadásának tényéről a Szállító a kiszállítás helyszínén jegyzőkönyvet vesz fel.

5.12. A szállítás díja az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A mindenkor hatályos szállítási díjszabás a Webáruház https://www.vitalitymax.hu/szallitas-es-fizetes/ oldalán található

Szállítás módja Megrendelés végösszeg Szállítási költség
GLS Automata 0 - 24.999 Ft 1.499 Ft
GLS csomagpont szállítás 0 - 24.999 Ft 1.890 Ft
GLS házhoz szállítás 0 - 2 kg 0 - 24.999 Ft 1.999 Ft
GLS házhoz szállítás 2 - 3 kg 0 - 24.999 Ft 2.299 Ft
GLS házhoz szállítás 3 - 5 kg 0 - 24.999 Ft 2.499 Ft
GLS házhoz szállítás 5 - 10kg 0 - 24.999 Ft 2.699 Ft
GLS házhoz szállítás 10 - 15 kg 0 - 24.999 Ft 2.899 Ft
GLS házhoz szállítás 15 - 20 kg 0 - 24.999 Ft 2.999 Ft
GLS házhoz szállítás 20 - 25 kg 0 - 24.999 Ft 3.299 Ft
GLS házhoz szállítás 25 - 30 kg 0 - 24.999 Ft 3.599 Ft
GLS házhoz szállítás 30 - 40 kg 0 - 24.999 Ft 5.499 Ft
Minden esetben 25.000 Ft felett Ingyenes

Utánvét díja: 499 Ft (amennyiben a futárnál/csomagkiadó automatánál fizetsz készpénzben, vagy bankkártyával). Előreutalás vagy a webshopban történő bankkártyás fizetés esetén természetesen nincs ilyen díj. 25.000 Ft felett teljes Magyarország területén ingyenes a kiszállítás.

Abban az esetben, ha a megrendelés logisztikai vagy technikai okokból több csomagban kerül kiszállításra a Szolgáltató egyszeri szállítási díjat számít fel. A szállítási díj magyar forintban értendő és magába foglalja az általános forgalmi adót.

5.13. Amennyiben a szállítással kapcsolatban bármilyen további információra van szüksége, úgy a Szállító Általános Szerződési Feltételei elérhető és letölthető a https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek oldalon.

5.14. A Webáruházból megrendelt termék kiszállítása kizárólag Magyarország területére, létező magyarországi címre történik. A megrendelt termék(ek) postafiók címre vagy postahivatalba történő kézbesítésére nincs lehetőség.

 1. Elállás joga

6.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vásárlónak joga van ahhoz, hogy a Szolgáltatóval kötött Szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elálljon és visszaküldheti a terméket. Az elállási határidő:

6.1.1. attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

6.1.2. több termék adásvétele esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

6.1.3. több tételből vagy darabból álló termék adásvétele esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

6.2. A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének, létrejöttének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

6.3. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát:

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

6.4. A Vásárló elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával vagy – választása szerint – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező elállási nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. A Vásárló elállási joga gyakorlásáról a termék visszaküldésével egyidejűleg a visszaküldési űrlapon is nyilatkozhat.

6.5. A Vásárló az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát – postai úton, vagy e-mail útján – köteles eljuttatni a Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek valamelyikére:

Postai cím: LocalTech Kft., 5121 Jászjákóhalma, Ságvári Endre utca 16/A.
E-mail: info@vitalitymax.hu

6.6. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 6.1. pontban megjelölt elállási határidő lejárta előtt elállási nyilatkozatát a Szolgáltató 6.5. pontban foglalt elérhetőségeinek valamelyikére eljuttatja.

6.7. Ha a Vásárló a Szerződéstől eláll, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a Szolgáltató a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

6.8. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat – a Vásárlót e fizetési mód alkalmazásából adódóan semmilyen többletköltség nem terheli.

6.9. A Vásárló köteles a terméket a Szolgáltatónak késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A visszaküldési határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a terméket a Szolgáltatónak elküldi. A Vásárló a visszaküldéséhez saját költségére, az általa tetszőleges szállítási módot (postai utat, futárszolgálatot) veheti igénybe. A termék visszaküldésének, visszaszolgáltatásának közvetlen költsége a Vásárlót terheli. A Vásárló a terméket az alábbi címre küldheti vissza:

5121 Jászjákóhalma, Ságvári Endre utca 16/A.

6.10. A Vásárló az elállási nyilatkozatmintán, illetve az elállásra vonatkozó egyéb nyilatkozatán megjelölheti a visszaküldés okát, azonban ennek elmaradása a Vásárló elállási jogát nem érinti.

6.11. A Vásárló a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért kizárólag akkor felel, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a Szolgáltató:

 • ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy
 • a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, ebben az esetben ugyanis a bizonyítás a Vásárlót terheli a szavatosság első 6 hónapjában is.

7.1. Kellékszavatosság

7.1.1. Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén – ha a hiba már a termék átvételekor létezett – a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

7.1.1.1 A Vásárló kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése a Termék jellegénél fogva lehetetlen vagy nem értelmezhető, vagy az a Szolgáltatónak – más kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne;

7.1.1.2 Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy ha a hibajavítás mint kellékszavatossági igény értelmezhető és a hiba javítható, a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja;

7.1.1.3 A Vásárló a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy annak megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy a Vásárló kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a kijavítás vagy kicserélés, mint kellékszavatossági igény a Termék jellegénél fogva nem értelmezhető, vagy lehetetlen. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.1.2. A Vásárló, amennyiben erre a Termék jellegénél fogva van lehetőség, az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

7.1.3. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül a Szolgáltatóval közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

7.1.4. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.1.5. A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

7.2. Termékszavatosság

7.2.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetőségein (info@vitalitymax.hu) keresztül.

7.2.2. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.2.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.2.4. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, e határidő elteltével a Vásárló ezt a jogosultságát elveszti.

7.2.5. A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a termék hibáját a Vásárlónak kell bizonyítania.

7.2.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.2.7. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, ugyanakkor termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesítheti.

 1. Panaszkezelés és egyéb jogérvényesítő lehetőségek

8.1. A Vásárló a termékkel vagy  a LocalTech Kft. tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait – írásban, szóban, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt – az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

LocalTech Kft.
cím: 5121 Jászjákóhalma, Ságvári Endre utca 16/A.

tel.:+36 70 300 8979
e-mail: info@vitalitymax.hu

8.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor LocalTech Kft. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

8.3. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

8.4. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

8.5. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik.

8.6. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti.

8.7. Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Mobil: 20/373 2570

e-mail : bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Webcím: www.ec.europa.eu

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségeit itt megtekintheti: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

8.8. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

8.9. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 • 10. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 • 11. A leírtakon felül a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.
 • 12. Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr
 • 13. Amennyiben a Vásárló, mint fogyasztó nem fordult békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell a fogyasztónak megindítani, amely keresetlevélhez csatolni kell különösen azokat az okiratokat, illetve azok másolatát, amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. A Szolgáltató webáruháza Magyarországon működik és karbantartását is itt végzik, azonban a Webáruház más országból is meglátogatható. A felek között jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyokra és/vagy a felek között kialakuló jogvitákra az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, úgy a Pp. 26.§ (1) bekezdés alapján a fogyasztóval szemben jelen szerződésből eredő vitás ügyekben a fogyasztó belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Egyéb ügyekben a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróságot kötik ki a felek, mint illetékes bíróságot.
 1. Termék(ek) visszaküldése Szolgáltató részére

9.1. Sérült, vagy hibás termék(ek) visszaküldésére csak tartós fogyasztási cikk(ek) esetén tartunk igényt, egyéb termékek esetében elegendő a sérülés, vagy hiba hitelt érdemlő igazolása Szolgáltató felé, a termék visszaküldését a Szolgáltató nem kéri. Hibás vagy Vásárló által kifogásolt termék(ek) visszaküldésével egyidejűleg a Vásárló a Szolgáltató felé legalább az alábbi adatok írásbeli (email/papír alapú) közlésére köteles:

 • megrendelő személyes adatai (neve, címe, email címe, telefonszáma),
 • megrendelés időpontja;
 • Számla száma: (a számla száma a számla jobb felső sarkában a „Számlasorszám” felirat alatt található jelsor)
 • visszaküldött termék(ek) megnevezése, mennyisége,
 • a panasz pontos leírása, fotóval vagy más módon történő igazolása, valamint a
 • Vásárlói igény (elállás, vagy csere) pontos, konkrét megjelölése.

9.2. A panaszkezelési eljárást – a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képező – Visszaküldési űrlap kitöltése jelentősen meggyorsítja, ezért ennek használata és Szolgáltató részére történő megküldése javasolt. (Visszaküldési űrlap kitöltése esetén további adat (ld. 9.1.) megadására nincs szükség).

9.3. A Vásárló a termék(ek) visszaküldéséhez tetszőleges szállítási módot (postai utat, futárszolgálatot) vehet igénybe. A termék(ek) visszaküldésének közvetlen költsége a Vásárlót terheli. A Vásárló a terméke(ke)t az alábbi címre küldheti vissza:

LocalTech Kft.

5121 Jászjákóhalma, Ságvári Endre utca 16/A.

 1. Szerzői jogok

10.1. Miután a vitalitymax.hu mint weboldal és annak tartalma szerzői jogi műnek minősül és/vagy iparjogvédelmi oltalom alatt áll, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

10.2. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

10.3. Tilos a vitalitymax.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a vitalitymax.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

10.4. A www.vitalitymax.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 1. Adatkezelési szabályok

11.1. A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.vitalitymax.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

 1. Vegyes rendelkezések

12.1. Szolgáltató és a Vásárló vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Vásárló és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik az ÁSZF 8.13. pontjában megjelölt Bíróság illetékességét.

12.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.3. LocalTech Kft. www.vitalitymax.hu weboldala működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén a Szolgáltató kéri Vásárlóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni a Szolgáltatót a 8.1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.

12.4. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.